Bushido

Bushido
Bushi = Krieger
Do = Weg, Prinzip